Hieu Trung
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:Thông tin Thư viện
Nguyễn Trãi sinh năm 1380, hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại (Chí Linh, Hải Dương) sau dời về Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây). Cha là Nguyễn Phi Khanh, một học trò nghèo, học giỏi, đỗ thái học sinh (tiến sĩ). Mẹ là Trần Thị Thái, con Trần Nguyên Đán, một qúy tộc đời Trần. Lên sáu tuổi, mất mẹ, lên mười tuổi, ông ngoại qua đời, ông về ở Nhị Khê, nơi cha dạy học. Năm hai mươi tuổi, năm 1400, ông đỗ thái học sinh và hai cha con cùng ra làm quan với nhà Hồ. Năm 1407, giặc Minh cướp nước tạ Nguyễn Phi Khanh bị chúng đưa sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi và một người em đi theo chăm sóc. Nghe lời cha khuyên , ông trở về, nhưng bị quân Minh bắt giữ. Sau đó, ông tìm theo Lê Lợi. Suốt mười năm chiến đấu, ông đã góp công lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

5

Top Country :

Showing results 1 to 2 of 2
 • SGK Ngu van 7 tap 1 Canh Dieu.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: NGUYỄN MINH THUYẾT, ĐỖ NGỌC THỐNG; BÙI THỊ OANH, NGUYỄN THỊ LÝ; Lê Thị Tuyết, HOÀNG THỊ LỜI (2022-03-21)

 • Tiếp tục hướng dẫn các em học sinh đọc văn bản văn họ(truyện, thơ, ký), văn bản nghị luận và bản thông tin, cách viết các văn bản tự sự, biếu cảm, nghị luận thuyết minh, nhật dụng, cách nghe, cách trình bày, thảo luận về các vấn đề văn học và đời sống

 • SGK toán 6 tập 1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: ĐỖ DỨC THÁI, LÊ TUẤN ANH; BÙI THỊ OANH, NGUYỄN THỊ LÝ; Lê Thị Tuyết, HOÀNG THỊ LỜI (2021-03-21)

 • các em hiểu biết thêm toán học mới mẻ về những tập hợp số cùng các phép tính....

 Hieu Trung
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin Thư viện
Nguyễn Trãi sinh năm 1380, hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại (Chí Linh, Hải Dương) sau dời về Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây). Cha là Nguyễn Phi Khanh, một học trò nghèo, học giỏi, đỗ thái học sinh (tiến sĩ). Mẹ là Trần Thị Thái, con Trần Nguyên Đán, một qúy tộc đời Trần. Lên sáu tuổi, mất mẹ, lên mười tuổi, ông ngoại qua đời, ông về ở Nhị Khê, nơi cha dạy học. Năm hai mươi tuổi, năm 1400, ông đỗ thái học sinh và hai cha con cùng ra làm quan với nhà Hồ. Năm 1407, giặc Minh cướp nước tạ Nguyễn Phi Khanh bị chúng đưa sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi và một người em đi theo chăm sóc. Nghe lời cha khuyên , ông trở về, nhưng bị quân Minh bắt giữ. Sau đó, ông tìm theo Lê Lợi. Suốt mười năm chiến đấu, ông đã góp công lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc.
Showing results 1 to 2 of 2
 • SGK Ngu van 7 tap 1 Canh Dieu.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: NGUYỄN MINH THUYẾT, ĐỖ NGỌC THỐNG; BÙI THỊ OANH, NGUYỄN THỊ LÝ; Lê Thị Tuyết, HOÀNG THỊ LỜI (2022-03-21)

 • Tiếp tục hướng dẫn các em học sinh đọc văn bản văn họ(truyện, thơ, ký), văn bản nghị luận và bản thông tin, cách viết các văn bản tự sự, biếu cảm, nghị luận thuyết minh, nhật dụng, cách nghe, cách trình bày, thảo luận về các vấn đề văn học và đời sống

 • SGK toán 6 tập 1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: ĐỖ DỨC THÁI, LÊ TUẤN ANH; BÙI THỊ OANH, NGUYỄN THỊ LÝ; Lê Thị Tuyết, HOÀNG THỊ LỜI (2021-03-21)

 • các em hiểu biết thêm toán học mới mẻ về những tập hợp số cùng các phép tính....