Nguyễn Văn Thiên
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ năm 1992 - 2000 công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2005 - 2007 Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thư viện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2008 - 2010 Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2010 - 2017 Phó trưởng Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Từ năm 2018 - nay Trưởng khoa Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH: Tổ chức thông tin; Tự động hoá thư viện; Thư viện số; Quản lý hoạt động thông tin thư viện; Chính sách thông tin. CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY: Tự động hoá hoạt động thông tin thư viện; Tổ chức thông tin; Xử lý thông tin; Ứng dụng công nghệ trong thư viện hiện đại.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

70

VIEWS & DOWNLOAD

25

Top Country :

Showing results 1 to 1 of 1
  • THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY - NGUYỄN VĂN THIÊN.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Lưu, Thị Thúy Liên; Nguyễn, Văn Thiên (2020)

  • Bài viết hệ thống hóa một số vấn đề về dịch vụ thông tin thư viện; Phân tích những quan điểm về dịch vụ thông tin thư viện hiện đại; Khảo sát thực trạng dịch vụ trong các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT) tại Việt Nam; Luận bàn về những ưu điểm, tồn tại và đưa ra đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện tại Việt Nam.

 Nguyễn Văn Thiên
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ năm 1992 - 2000 công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2005 - 2007 Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thư viện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2008 - 2010 Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2010 - 2017 Phó trưởng Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Từ năm 2018 - nay Trưởng khoa Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH: Tổ chức thông tin; Tự động hoá thư viện; Thư viện số; Quản lý hoạt động thông tin thư viện; Chính sách thông tin. CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY: Tự động hoá hoạt động thông tin thư viện; Tổ chức thông tin; Xử lý thông tin; Ứng dụng công nghệ trong thư viện hiện đại.
Showing results 1 to 1 of 1
  • THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY - NGUYỄN VĂN THIÊN.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Lưu, Thị Thúy Liên; Nguyễn, Văn Thiên (2020)

  • Bài viết hệ thống hóa một số vấn đề về dịch vụ thông tin thư viện; Phân tích những quan điểm về dịch vụ thông tin thư viện hiện đại; Khảo sát thực trạng dịch vụ trong các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT) tại Việt Nam; Luận bàn về những ưu điểm, tồn tại và đưa ra đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện tại Việt Nam.