Browsing by Topic Chuyển đổi số

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • item.jpg
 • Book


 • Authors: Windpassinger, Nicolas (2020-08)

 • Tác giả Windpassinger đã phân tích hiện tượng chuyển đổi số từ công nghệ đến mô hình kinh doanh, từ các tổ chức am hiểu kỹ thuật số đến các chiến lược, tất cả đều theo một phương pháp tinh tế và độc đáo mà ông đã phát triển. Trong cuốn sách này, ông cũng đưa ra đánh giá những tiềm năng và hứa hẹn của IoT, cũng như cách để chuẩn bị chiến lược chuyển đổi số một cách thành công cho tất cả các doanh nghiệp.

 • item.jpg
 • Book


 • Authors: Hồ, Tú Bảo; Nguyễn, Nhật Quang (2022)

 • Cuốn sách được chia thành 6 chương. Chương 1, tóm tắt những khái niệm và vấn đề cơ bản của chuyển đổi. Chương 2, giới thiệu phương pháp luận ST-235. 4 chương tiếp theo trình bày về làm chuyển đổi số quốc gia, các lĩnh vực kinh tế-xã hội, các địa phương và doanh nghiệp nhìn theo phương pháp luận ST-235

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Vân (2021-10-18)

 • Trước yêu cầu chuyến đối số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học xác định sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần rút ngắn quá trình đổi mói, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Bài viết đưa ra một số vấn đê vê chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Phương Chi (2019)

 • Bài viết trình bày khái niệm truyền thông xã hội, khả năng ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị, ưu điểm của tiếp thị thông qua phương tiện truyền thông xã hội so với tiếp thị truyền thống. Trên cơ sở tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị tại một số thư viện, tác giả tổng hợp các chỉ dẫn giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động tiếp thị này

 • item.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đỗ, Hoàng Yến; Vàng, Hồng Nhung; Đào, Khánh Vân; Nguyễn, Thị Vân Anh; Bùi, Nguyễn Hải;  Advisor: Dương, Thị Thuý Nương (2023-02)

 • Tham gia quá trình chuyển đổi số, nhà quản trị sẽ có thể chủ động và dễ truy xuất báo cáo về các hoạt động của doanh nghiệp. Mọi hoạt động của doanh nghiệp, như: nhân viên ghi nhận doanh số, biến động nhân sự, tệp khách hàng tìm hiểu sản phẩm… sẽ được thể hiện trên các phần mềm quản trị doanh nghiệp, giúp quản lý doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch hơn. Tuy nhiên, đầu tư cho chuyển đổi số là đầu tư để thay đổi, từ nhận thức, chiến lược, nhân lực, kết cấu hạ tầng tới giải pháp công nghệ, vì vậy, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Tuy vậy, việc phải đầu tư lớn về tài chính và nhân lực, trong khi chưa hoàn toàn chắc chắn về hiệu quả, cũng như đối mặt với nguy cơ thất bại, đã tạo rào cản lớn vớ...