Browsing by Topic Kiến trúc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • item.jpg
  • Book


  • Authors: Nguyễn, Đức Thiềm (2005)

  • Cung cấp các cơ sở lý luận nhập môn, kiến thức thực tiễn cụ thể để thực hiện các bài tập phân tích đánh giá kiến trúc, nghiên cứu yêu cầu công năng, sử dụng vật liệu kết cấu để làm các đồ án kiến trúc nhỏ