Browsing by Topic OER

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • NguyenThanhLuan.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thành Luân;  Advisor: Vũ, Thanh Nguyên (2017-11-15)

  • Để tìm được các trang web phù hợp với yêu cầu của người dùng, các hệ thống tìm kiếm thường dựa vào một độ đo nào đó để tính sự tương đồng giữa câu truy vấn của người dùng với nội dung của trang và mỗi trang sẽ có một độ đo về tầm quan trọng của nó. Theo một nghiên cứu từ, hiện có 3 hướng cải tiến chính cho việc nâng cao hiệu quả tìm kiếm web đó là: (i) Chuẩn hoá lại câu truy vấn, bao gồm việc thêm hoặc bớt các từ khoá cho câu truy vấn. (ii) Sắp xếp lại kết quả tìm kiếm dựa trên ngữ cảnh hoặc thông tin của người dùng. (iii) Cải tiến mô hình tìm kiếm thông tin. Trong nghiên cứu này, tôi sẽ tập trung nghiên cứu phương pháp (i) chuẩn hoá câu truy vấn từ người dùng kết hợp với (ii) xếp hạn...

  • 1838-4408-1-PB.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Quang Thuận;  Advisor: Bùi, Văn Hồng (2021-11-21)

  • Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), dạy học trực tuyến là xu thế tất yếu của các trường đại học nói chung và các trường Đại học kỹ thuật nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học. Trong đó, quản lý dạy học trực tuyến là khâu quyết định để thực hiện các mục tiêu dạy học và đảm bảo chất lượng dạy học trực tuyến. Trên cơ sở phân tích tác động của CMCN 4.0 đến hệ thống dạy học trực tuyến, phân tích thực trạng công tác quản lý dạy học trực tuyến trong trường kỹ thuật, bài viết đề xuất giải pháp quản lý dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến trong bối cảnh hiện nay.