Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 81
 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (n.d.)

 • Cửa Kênh Tắt là một thành phần của Dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu. Dự án này là một câu chuyện dài, khởi đầu năm 2005 đến nay vẫn còn dang dở. Bài viết này nhận định về những đặc thù của cửa sông Hậu nhân tạo trổ ra Biển Dông, khảo sát sự tương tác của nó với dòng chảy ven bờ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và sự bồi lắng ở cửa sông nhân tạo này. Bài viết minh chứng quyết định đầu tư vào Dự án Luồng vào sông Hậu là một sai lầm.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021)

 • Nhận được từ Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư tài liệu trình bày tại Hội nghị tham vấn về Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 27/11/2020 tại Cần Thơ, tác giả đã nhận lời mời góp ý vì tầm quan trọng của vấn đề đối với sự phát triển của vùng. Trước khi bắt tay vào việc, tác giả đã trình bày quan điểm của mình về nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long 2. Sau thời gian nghiên cứu tài liệu, đối chiếu các phiên bản có được, tác giả đã gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bài Góp ý gồm 16 nội dung về bản Quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Delta Integrated Regional Plan, MDIRP) mà theo hợp đồng đơn vị t...

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021)

 • Đồng bằng sông Cửu Long có chín cửa sông, sáu của sông Tiền (cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu) và ba của sông Hậu (cửa Định An, cửa Bassac, cửa Trần Đề). Cửa Bassac ngày nay chỉ còn được nói đến trong thì quá khứ vì đã từng tồn tại trong quá trình phát triển của sông Hậu. Bài viết này sưu tập một số tư liệu, bản đồ và ảnh vệ tinh qua đó góp phần vào hiểu biết về các cửa sông Hậu và nêu lên một số nhận xét, thảo luận.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021)

 • Bài viết này tiếp tục khảo sát diễn biến của đoạn sông Tiền từ cuối Cù lao Tây đến cuối Cù Lao Giêng và thành phố Cao Lãnh, một đoạn sông cũng rất biến động, chảy qua một địa bàn mà mật độ dân số thuộc loại cao nhất đồng bằng và ở giai đoạn sắp đi vào phân ra sáu nhánh sông của châu thổ. Những thay đổi sâu sắc của đoạn sông và của Cù lao Giêng từ gần 150 năm qua được làm rõ.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021)

 • Từ Vĩnh Xương qua Tân Châu đến Hồng Ngự, sông Tiền cho thấy sức sống mạnh mẽ của nó và những vấn đề đặt ra cho quản lý nhà nước để khai thác đoạn sông vì sự phát triển bền vững của hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp, và về phía hạ du 2. Cũng không ngoài mục đích trên, bài viết này khảo sát đoạn sông Tiền kế tiếp, từ cuối Cù lao Long Khánh đến cuối Cù Lao Tây, một đoạn sông cũng rất biến động và gánh vác một nhiệm vụ kép: chuyển nước từ sông Tiền sang sông Hậu và tiếp tục nuôi dưỡng các nhánh sông ở hạ du.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021)

 • Đoạn sông Tiền mà bài viết này khảo sát sự biến động từ năm 1979 đến năm 2020, đi từ biên giới Việt Nam – Campuchia tại xã Vĩnh Xương thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến Thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Đoạn sông chảy qua một vùng mà cao trình, đặc biệt hai bờ, là tương đối cao so với cả đồng bằng. Đầu mùa mưa, mực nước sông Tiền lên cao dần, đạt đỉnh tại Tân Châu vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Nước sông tràn qua đê ven sông và gây ngập một vùng rộng lớn hai bờ hữu và tả ngạn. Chế độ thủy văn này, địa hình lòng sông và trầm tích mà sông Tiền mang theo đã tạo nên sự biến động của đoạn sông mà chúng ta khảo sát.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021)

 • Bài viết này tiếp theo bài “Quan điểm phát triển vùng ĐBSCL. MDIRP quy hoạch gì cho thời kỳ (2021-2030)” 2 trong khung khổ góp ý với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự thảo Quy hoạch tổng thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MDIRP, Tiểu Dự án 6, được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới), cũng với nhận thức MDIRP cần tích hợp ý kiến của cộng đồng xã hội, đặc biệt của các chuyên gia am hiểu ĐBSCL.

 • baitrich.png.jpg
 • -


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (2021)

 • -