Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 78
 • item.jpg
 • Book


 • Authors: Yuval, Noah Harari (2021-05-12)

 • An Amazon Best Book of September 2018: It’s hard to imagine having as many deep thoughts as Yuval Noah Harari. His 2015 book, Sapiens, examined the human race through the vectors of history and biology, illuminating how each has influenced our behavior and evolution. Two years later, Homo Deus took us in the opposite direction, predicting the profound changes we will undergo as technology becomes increasingly intertwined in our lives and bodies. Just a year and a half later, Harari turns his attention to more immediate concerns. Using the same tack-sharp lens as his previous books, 21 Lessons for the 21st Century addresses urgent, shape-shifting topics that will shape our present and ...

 • BAI GIANG HE LUU TRU va TIM KIEM CDS-ISIS FOR WINDOWS.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Thị Thúy Liên; Đỗ, Quang Vinh (2004)

 • bài giảng giới thiệu về CDS/ISIS FOR WINDOWS là hệ thống lưu trữ và tìm kiếm thông tin được thiết kế ở dạng bảng chọn, ứng dụng cho việc xây dựng và quản trị các cơ sở dữ liệu (CSDL) dạng văn bản có cấu trúc.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021)

 • Cửa Kênh Tắt là một thành phần của Dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu. Dự án này là một câu chuyện dài, khởi đầu năm 2005 đến nay vẫn còn dang dở. Bài viết này nhận định về những đặc thù của cửa sông Hậu nhân tạo trổ ra Biển Dông, khảo sát sự tương tác của nó với dòng chảy ven bờ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và sự bồi lắng ở cửa sông nhân tạo này. Bài viết minh chứng quyết định đầu tư vào Dự án Luồng vào sông Hậu là một sai lầm.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2021)

 • Cửa Kênh Tắt là một thành phần của Dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu. Dự án này là một câu chuyện dài, khởi đầu năm 2005 đến nay vẫn còn dang dở. Bài viết này nhận định về những đặc thù của cửa sông Hậu nhân tạo trổ ra Biển Dông, khảo sát sự tương tác của nó với dòng chảy ven bờ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và sự bồi lắng ở cửa sông nhân tạo này. Bài viết minh chứng quyết định đầu tư vào Dự án Luồng vào sông Hậu là một sai lầm.

 • DSPACE.PDF.jpg
 • pdf


 • Authors: Công ty, D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (document viewer) works

 • item.jpg
 • Recording, acoustical


 • Authors: A - Teens (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Audio streaming) works

 • KOHA 2.jpg.jpg
 • Image


 • Authors: D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Image viewer) works

 • item.jpg
 • Video


 • Authors: ANDERSSON, BENNY/ULVAEUS, BJORN (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Video streaming) works

 • Encore-Brochure EN.PDF.jpg
 • pdf


 • Authors: Innovative (2018)

 • Demo access permission for patron. Member and public user can view metadata. Only VIP can view/download document.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Su, Dinh Thanh; Bui, Thi Mai Hoai; Nguyen, Van Bon (2017-07)

 • Stock market is a key channel to the mobilization of long-term capi-tal in an economy, and determinants of stock market development in developing countries are still undecided. This paper aims to inves-tigate these determinants in Vietnam and other developing countries, whose differences are also pointed out by applying two-way Gener-alized Method of Moments to the panel data of 36 developing countries over the period of 2003–2014. Our findings are intriguing. First, in developing countries economic growth, domestic credit, and stock market liquidity are positive determinants of the development of stock market. While the effect of money supply is negative, insti-tutional factors such ...

 • item.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (1990)

 • Quyển sách “Đồng bằng sông Cửu Long, Tài nguyên – Môi trường – Phát triển” là bản Báo cáo tổng hợp của Chương trình Điều tra cơ bản tổng hợp đồng bằng sông Cửu Long đã được nghiệm thu. Báo cáo tổng hợp đã được in và gửi về Ủy ban Khoa học Nhà nước vào tháng 3 năm 1991. Bản báo cáo được xây dựng trên kết quả điều tra, nghiên cứu của chương trình 60-B và 60-02, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong nước và trên thế giới về Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như về phương pháp luận điều tra cơ bản tổng hợp một vùng lãnh thổ.