Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 118
 • BAI GIANG HE LUU TRU va TIM KIEM CDS-ISIS FOR WINDOWS.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Thị Thúy Liên; Đỗ, Quang Vinh (2004)

 • bài giảng giới thiệu về CDS/ISIS FOR WINDOWS là hệ thống lưu trữ và tìm kiếm thông tin được thiết kế ở dạng bảng chọn, ứng dụng cho việc xây dựng và quản trị các cơ sở dữ liệu (CSDL) dạng văn bản có cấu trúc.

 • Electric Motorcycle Race (remix).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Phương Tần;  Advisor: Dương, Anh Sơn (2021)

 • Luận án giải quyết vấn đề bảo vệ quyền lợi của người dùng cuối trong các giao dịch được thực hiện trên môi trường internet. Luận án đi từ việc xác định bản chất của hợp đồng cấp quyền người dùng cuối (EULA) là loại hợp đồng theo mẫu đặc biệt nguy hiểm cho người dùng, để cho thấy những rủi ro về quyền riêng tư và quyền tài sản của người dùng trong môi trường mạng. Do đó, luận án cũng đưa ra các đề xuất theo hai hướng; các giải pháp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, và các giải pháp bảo vệ quyền tài sản của người dùng thông qua hợp đồng EULA.

 • download.jpg.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Phương Tần;  Advisor: Dương, Anh Sơn (2021)

 • Luận án giải quyết vấn đề bảo vệ quyền lợi của người dùng cuối trong các giao dịch được thực hiện trên môi trường internet. Luận án đi từ việc xác định bản chất của hợp đồng cấp quyền người dùng cuối (EULA) là loại hợp đồng theo mẫu đặc biệt nguy hiểm cho người dùng, để cho thấy những rủi ro về quyền riêng tư và quyền tài sản của người dùng trong môi trường mạng. Do đó, luận án cũng đưa ra các đề xuất theo hai hướng; các giải pháp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, và các giải pháp bảo vệ quyền tài sản của người dùng thông qua hợp đồng EULA.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (n.d.)

 • Cửa Kênh Tắt là một thành phần của Dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu. Dự án này là một câu chuyện dài, khởi đầu năm 2005 đến nay vẫn còn dang dở. Bài viết này nhận định về những đặc thù của cửa sông Hậu nhân tạo trổ ra Biển Dông, khảo sát sự tương tác của nó với dòng chảy ven bờ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và sự bồi lắng ở cửa sông nhân tạo này. Bài viết minh chứng quyết định đầu tư vào Dự án Luồng vào sông Hậu là một sai lầm.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (n.d.)

 • Cửa Kênh Tắt là một thành phần của Dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu. Dự án này là một câu chuyện dài, khởi đầu năm 2005 đến nay vẫn còn dang dở. Bài viết này nhận định về những đặc thù của cửa sông Hậu nhân tạo trổ ra Biển Dông, khảo sát sự tương tác của nó với dòng chảy ven bờ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và sự bồi lắng ở cửa sông nhân tạo này. Bài viết minh chứng quyết định đầu tư vào Dự án Luồng vào sông Hậu là một sai lầm.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (n.d.)

 • Cửa Kênh Tắt là một thành phần của Dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu. Dự án này là một câu chuyện dài, khởi đầu năm 2005 đến nay vẫn còn dang dở. Bài viết này nhận định về những đặc thù của cửa sông Hậu nhân tạo trổ ra Biển Dông, khảo sát sự tương tác của nó với dòng chảy ven bờ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và sự bồi lắng ở cửa sông nhân tạo này. Bài viết minh chứng quyết định đầu tư vào Dự án Luồng vào sông Hậu là một sai lầm.

 • item.jpg
 • Bài báo (Article)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (n.d.)

 • Cửa Kênh Tắt là một thành phần của Dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu. Dự án này là một câu chuyện dài, khởi đầu năm 2005 đến nay vẫn còn dang dở. Bài viết này nhận định về những đặc thù của cửa sông Hậu nhân tạo trổ ra Biển Dông, khảo sát sự tương tác của nó với dòng chảy ven bờ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và sự bồi lắng ở cửa sông nhân tạo này. Bài viết minh chứng quyết định đầu tư vào Dự án Luồng vào sông Hậu là một sai lầm.

 • DSPACE.PDF.jpg
 • pdf


 • Authors: Công ty, D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (document viewer) works

 • item.jpg
 • Recording, acoustical


 • Authors: A - Teens (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Audio streaming) works

 • KOHA 2.jpg.jpg
 • Image


 • Authors: D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Image viewer) works